Jak tego unikać

Nakaz rozbiórki obiektu wybudowanego nieprawidłowo z prawem jest wykonywany tylko w części przypadków. Jednakże nie ma od niego apelacji, gdy już zostanie nakazany przez odpowiednie organy. Prawo budowlane pozwala na uprawomocnienie samowoli budowlanej w pewnych wypadkach. Można odstąpić od nakazu demontażu. Jednakże inwestor musi podjąć odpowiednie działania w takiej sprawie. W skali kraju samowolek budowlanych są…Co robić

Należy przedłożyć zaświadczenie od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z umowami. Do takiego dokumentu należy dodać cztery sztuki projektu budowlanego, opinie, zezwolenia oraz potrzebne uzgodnienia. Udziałowcowi nie wolno popełniać samowolki budowlanej. Przepisy nie zawierają precyzyjnego objaśnienia terminu samowolka. Jednak w potocznym pojmowaniu jest to budowa zrealizowana bez akceptacji. Inspektor nadzoru budowlanego ustala,…Samowolka budowlana jest kłopotem

Pod uwagę brane są tak drobne elementy, jak zmiana kąta nachylenia dachu. Jeśli na przykład nie powstanie projektowany garaż, jednak komórka, to również jest samowola budowlana. Przebudowa nie może mieć wpływu na schemat zagospodarowania przestrzennego. Zmiana struktury dachu, czyli np. przeróbka dachu płaskiego na pochyły, jest samowolką budowlaną. Inwestor powinien posiadać zezwolenie na takie działanie. Obowiązkiem…